Onderhuids

Deze-1e mei- week weinig gemeente-vergaderingen.Nu tijd om even flink orde op zaken te stellen in de rozen.De laatste"kale wortel" rozen in pot(container)zetten en alles op soort sorteren.We hebben geen kinderen, maar door de bezoekjes van familie en vrienden met kinderen ervaar je deze week ook een beetje vakantiegevoel. Jong en oud willen altijd graag helpen en hulp op de kwekerij is in deze tijd altijd welkom.Tegelijkertijd is het gezellig,maak ik extra werk van het eten en kom je door de logeerpartijen later in bed. Fijn om het gemeentewerk even te kunnen relativeren.Had hier vandaag met een vriendin over.Ze zei;"zou je veel meer moeten doen".Toch zit het raadswerk onder mijn huid.Het is geen 8 tot 5 klus. Vanavond een werkgroepvergadering van 't Kruuspunt. We zijn enthousiast bezig met een plan voor een soort multifunctioneel -expositieraamwerk waarin thema's kunnen wisselen. Hoor hier dat een aantal Haarlenaren al een hele tijd bezig zijn met het organiseren van een fietsrondje Haarle met allerlei info over Haarle ,maar dat uitvoering hiervan moeizaam is.Denk gelijk dit initiatief mag niet doodbloeden. Wat kan PB doen,wat kan de STER doen,wat kan de gemeente doen etc. Als ik morgenvroeg de krant lees maak ik op basis van een of ander bericht misschien een aantekening en/of stuur een mail naar een collega.Morgenavond als haarlese raadsleden het jaarlijks overleg met PB en HOV. Noopt allicht tot actie. Tussen het snoeien en planten door mijmer ik over de voor en tegens van het afspraken maken met andere partijen in een raadsbeleidsprogramma.Enzovoort... Raadslid ben je 24 uur per dag....Ben blij dat mijn bewust gedroomde dromen nog steeds over mijn leven buiten die 24 uur gaan. Mijn laatste (bewuste)droom ging over onze drie weken terug verdwenen poes "lapje". Ze was op de UT Twente?? maar ze kwam tot de conclusie dat ze toch wel weer bij ons wou wonen...Ze is er nog niet, dus als je haar tegen komt, wijs haar de weg.

Een ceremoniele raadsvergadering

Afgelopen week raadsvergadering met o.a op de agenda installatie nieuwe wethouders en aanbieding van het hoofdlijnenakkoord door de 3 coalitiepartijen. We bereiden ons zoals altijd goed voor op de raadsvergadering. We hebben vragen en geven kritisch maar constructief (zie onze motie) onze mening. Evenals de VVD. Blijkt volgens het CDA niet de bedoeling te zijn.We bederven een feestje?? Vraag me toch werkelijk af waarom we dan vergaderen. Organiseer dan een gezellige avond bij Dalzicht als een benoeming van wethouders alleen een ceremoniële zaak is. Verbaasde me ook over het feit dat coalitiepartijen hun kandidaten voordroegen door alleen maar de naam van de wethouderskandidaten te noemen en niet de motivatie en competenties van kandidaten. Heb zelf weinig met ceremonieel vertoon, maar als anderen er gelukkig van worden om lintjes te krijgen en te knippen, 1e stenen te metselen, repecteer ik dat en wil ik zeker dit soort feestjes niet bederven. Maar om dit-in het hoofdlijnenakkoord van de coalitie- als een reden te noemen om vier wethouders te benoemen i.p.v. drie gaat me te ver. Dure lintjes zou ik zeggen en meer versnippering van beleid en uitvoering dan nodig. Denk dat een bindende/ceremoniële rol in een gemeenschap belangrijk kan zijn, maar dit bij uitstek een rol voor de burgervader is. Burgers hebben liever kwalitatief goede, betrouwbare bestuurders als wethouder, die open communiceren met inwoners, dan dat ze hun "kostbare" tijd verspillen aan allerlei representatieve zaken. We zaten er als oppositie (afgelopen raadsvergadering) blijkbaar voor de show. Ceremonie kan de scherpe kantjes van het machtspel halen -mag van mij- maar laten we elkaar op basis van inhoudelijke argumenten repecteren en serieus nemen. Isoleren zal niet lukken!

de "Puzzel"

Het was blijkbaar voor de coalitie- partijen nogal puzzelen om alle 4 wethouders een zinvolle portefeuille te geven. De uitkomst is voor mij de bevestiging dat het ook mogelijk en zelfs beter is, de klus te klaren met 3 wethouders. De opdeling van maatschappelijke diensten tussen verschillende wethouders zal eerder minder dan meer samenhang in beleid en uitvoering brengen. En als ik naar de portefeuille van de Burgemeester kijk denk ik: Deze man kan en wil meer. Waarom geven we hem niet meer?

Ook een mooi staaltje van "ere wie ere toe komt" bij het afscheid van wethouder Bakker. Hij doet in de krant zijn beklag over de Gemeenteraad, BurgerBelang, de Burgers (ze stemden verkeerd) en de Burgemeester. Hij mocht de 1e steen van het huis voor Cultuur en Bestuur niet leggen, de burgemeester deed dit. Zou het presidium het zo willen?? (Zat, zit daarin maar heb dit besluit niet meegekregen) Dat stak hem nog steeds. Denk dat het testosterongehalte op het gemeentehuis te hoog is / was, als ik lees dat wethouders zich druk maken over dit soort zaken. De komende jaren is dit gehalte minder (met twee vrouwen) maar of dat een voorbode is voor beter, moeten we afwachten.Wil de heren nog wel een suggestie doen; Huis voor Cultuur en Bestuur "bekt" niet lekker in de volksmond. Het HB huis (uitleg Hoge Bogen huis of een voor en achternaam van de metselaar en de opperman) is misschien een alternatief terwijl het natuurlijk een Huis voor al onze burgers moet worden...weer HB.

verwachting ?

Vanmorgen maakte Twentsche courant-tubantia melding van mijn weblog. Het stukje begon met "alle fans van Thea ten Have opgelet" en eindigde met "kun je nu (bijna) dagelijks genieten van... Kan niet laten hier gelijk op te reageren aangezien hierdoor de verwachting (misschien)te groot is. Denk zelf dat mijn leven van alle dag niet spannend genoeg is voor anderen om er dagelijks over te schrijven. Heb er waarschijnlijk de tijd en de inspiratie ook niet voor. Mijn bedoeling was in 1e instantie om wekelijks te schrijven maar vond het wel lekker mijn gevoel na de comm.SLZ van donderdag even van mij af te schrijven(eigenbelang ?) en zodoende kwam ik de 1e week al op 2 keer. Heb nog weinig logs van anderen bekeken maar het kan een manier zijn om anderen een -kijkje in de keuken te gunnen- van een "niet alle daagse" fractievoorzitter van een "niet alledaagse partij" BurgerBelang. Praten met mensen doe ik echter het liefst "face to face". Dan de suggestie dat ik fans heb. Ja, veel mensen hebben BB en mij hun stem gegeven.Een geweldige steun voor ons. Ik hoop dat ze de knop van BB indrukten omdat ze het met ons programma eens zijn(of delen ervan) en het vertrouwen hebben in de BBers van het 1e uur. Ik ben geen "idol",zit er geloof ik, ook niet in.In die zin ben ik(te?) bescheiden (niet vals). Alhoewel ik me de laatste weken weleens afvraag waarom andere politici niet gehinderd zijn door enige bescheidenheid jegens de inwoners van onze gemeente en de winst van BB. Het is alsof er geen verkiezingen zijn geweest! Vervolg?.....in ieder geval 1x per week,soms vaker Thea

comm samenlevingszaken met ??

Vanavond de 1e comm samenlevingszaken na de verkiezingen. Er stonden een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda.Onderwerpen die voor groepen mensen maar ook individuele burgers grote gevolgen kunnen hebben. In de fractie hebben we deze onderwerpen uitgebreid aan de orde gehad.o.a.de situatie bij het werkvoorzieningschap larcom en de gevolgen voor de mensen die daar werken.Raadsbreed willen we dat er een goede stabiele oplossing komt voor deze mensen. Begreep van de wethouder dat er een "baangarantie"" is voor deze mensen maar dat de verder uitwerking en afhandeling nogal complex is. Ook aan de orde de uitgangspunten voor verdere uitwerking van de WMO.Prima uitgangspunten maar hoe zien ze er uit bij concretisering van bv de huishoudelijke hulp voor mensen.Per januari 2007 worden we als gemeente verantwoordelijk voor die zorg. De eerste ronde vragen was geweest en tot mijn grote verbazing stapten 3 mensen uit de commissie op zonder kenbaar te maken wat de reden was.Het waren twee lijstrekkers/fractievoorzitters en een voormalig fractievoorzitter.Erg jammer dat een onderwerp als de WMO voor een aantal raadsleden blijkbaar minder belangrijk is. De hele WMO is -ook voor onze gemeente- een gigantische operatie met uitdagingen en kansen. Kansen, als we staan voor kwaliteit en "menslievende" zorg en vragen wat burgers willen,met en voor elkaar.De uitdaging is om binnen de gemeentebegroting in de toekomst voldoende middelen te reserveren om zorg te voorkomen(preventie) maar daar waar het echt nodig is ook te kunnen geven.Wat fijn om niet meer alleen BB te hoeven vertegenwoordigen in de commissie. Annette en Henk dank je,maar ook Herma aan de zijlijn. Morgen komen er al vroeg pallets rozengrond en als ik er niet bij ben zetten ze aan de weg en moet ik ze verslepen,dus snel naar bed. Welterusten Thea

Het begin van......

1e mijmeringen op (of schrijf je in)mijn weblog na een bewogen week. Een week vol wikken en wegen........... Verwachtingen................ en de domper en de teleurstelling, met name over het hoe............ Maar ook het begin van duidelijkheid over onze positie in de gemeenteraad de komende 4 jaar. 4 jaar in de raad als oppositiepartij, positief,kritische op basis van ons BBprogramma met de steun in de rug van bijna een kwart van de kiezers en 6 kanjers van raadsleden zullen we er zijn en van ons laten horen. Want "de raad is en blijft de de baas" en bij BurgerBelang is de burger "baas boven baas"

Welkom

Welkom op de weblog van Thea ten Have.